zonnepanelen

De zon is een quasi onuitputtelijke bron van energie. Alles wijst erop dat zonne-energie in de toekomst een almaar belangrijkere bron zal zijn van alternatieve en groene energie. De meest efficiënte en rendabele manier om het zonlicht te benutten, is het gebruik van fotovoltaïsche zonnepanelen. Op deze wijze wordt zonlicht omgezet naar elektriciteit.

Is het plaatsen van zonnepanelen voor uw gezin of bedrijf een interessante optie? Dit hangt af van een aantal factoren. Een geheel vrijblijvend bezoek ter plaatse is de beste wijze om op deze vraag een antwoord te krijgen. Samen kijken we in welke mate uw dak goed is georiënteerd. Dit geeft ons vervolgens een zicht op de te verwachten opbrengsten van de zonnepanelen. Zelfs nu de premies en steunmatregelen bijna volledig weggevallen zijn, kan het plaatsen van zonnepanelen nog interessant zijn.

Een belangrijke stap is overigens het kiezen van het juiste type van panelen en omvormer. Wat zijn de beste panelen en omvormers? Ook hier is de juiste keuze afhankelijk van de concrete situatie en wensen. Samen kunnen we de mogelijkheden overlopen die voorhanden zijn om tot een kwalitatieve oplossing te komen.